Kontakt

Biuro Podróży "Junior" Elżbieta Kosztowniak                                          
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Świętokrzyska 2
woj. świętokrzyskie
NIP 663-000-38-42, Regon 292386332
www.junior.com.pl

KONTO BANKOWE:
BANK PEKAO SA O/SKARŻYSKO-KAMIENNA
65 1240 5048 1111 0010 1721 7199

Rezerwacje indywidualne i grupowe
Jesteśmy dostępni w dni robocze w godz. 08.00-16.00 - kontakt:

fax: (41) 313 60 54
skype: s junior_biuro

Sylwia
e-mail: biuro@junior.com.pl              gg:  31328751      

tel. kom.: 791 817 792                                                     

Beata
e-mail: wycieczki@junior.com.pl       gg:  13132503      

tel. kom.: 608 461 752

Elżbieta
e-mail: prezes@junior.com.pl                                                 

tel. kom.: 603 595 188

♦ Posiadamy uprawnienia organizatora imprez turystycznych - Zaświadczenie o wpisie do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 77/08 wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
♦ Posiadamy Gwarancję Ubezpieczeniową udzieloną przez Signal Iduna Polska TU S.A. Polisa nr M 203559, kwota gwarancji 208.155,00 zł.
♦ Posiadamy Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy udzielone przez PZU S.A. Seria TPP nr 28899687 na kwotę 500.000,00 zł.
♦ Naszych Klientów ubezpieczamy w Signal Iduna Polska TU S.A. na mocy podpisanej Umowy Generalnej Ubezpieczenia nr 201260 oraz w AXA TUiR S.A. na mocy podpisanej Umowy Generalnej nr 7619.

Ubezpieczenie

ZOBACZ LUB POBIERZ

http://www.junior.com.pl/pub/files/33/Ogolne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podroze.pdf

AXA

 ZOBACZ LUB POBIERZ

http://www.junior.com.pl/pub/files/41/Ogolne Warunki Ubezpieczenia Podrozy Kontynenty.pdf

Formularz kontaktowy